< ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU

Mgr. Lenka Kulichová

Vzdělání:

 • Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem – obor sociální práce (Bc.)
 • Univerzita Hradec Králové – obor sociální práce (Mgr.)

 

kurzy (vybrané): :

 • Kurz telefonické krizové intervence Remedium (120 hodin)
 • Arteterapeutický seminář – sebezkušenostní práce vedená Ak.mal. Kamilou Ženatou (135 hodin)
 • Manažerské dovednosti Remedium (140 hodin)
 • Motivační rozhovory při práci s klienty v soc. službách Vzdělávací agentura Mgr. J. Fišerová (64 hodin)
 • Sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR (567 hodin)
 • Teoretické studium psychoterapie SUR (60 hodin)
 • Kurz rodinného poradenství Prev-Centrum Praha (…hodin)

 

Pracovní zkušenosti:

 • 1999 – dobrovolnice v programu Pět P (Ústí nad Labem)

 

 • 2002 – 2009
  • Občanské sdružení Salinger – kontaktní pracovnice a vedoucí NZDM Modrý pomeranč, manažer kvality, vedoucí služby Stopa čápa

 

 • 2009 – dosud
  • vedoucí a sociální pracovnice NZDM Klub Mandl Nové Město nad Metují, později služby sociální rehabilitace Centrum prevence Mandl

 

Proč dělám to, co dělám?

Práce s lidmi mě lákala od malička a svou motivaci jsem si ujasnila na střední škole. Studium sociální práce mě jen utvrdilo v tom, že jsem si vybrala dobře a po studiu se nechci zavřít v kanceláři, ale chci pracovat přímo s lidmi. I když jsem již dlouhý čas na manažerské pozici, neopustila jsem práci s klienty. Právě to mě neustále posouvá vpřed a rozvíjí. A příběhy klientů mi stále připomínají, kolik síly v lidech je. Jen jí někdy potřebují znovu nalézt.